Tel: +31 (0)180 52 35 98

Permeabiliteit

Zoals reeds aangehaald bestaan er in vele lande wettelijke bepalingen, die bijkomende eisen stellen inzake de waterdichtheid van opslagplaatsen voor vloeistoffen.
De strengste normen inzake de permeabiliteit van coatings op lagen voor het opslaan van scheikundige producten eisen dat deze onder 0,001 centimeter per seconde op 1 x 10 3 cm/sec moeten liggen.

Naast de impermeabiliteit voor water is het ook belangrijk dat Polyurea compatibel is met de opgeslagen scheikundige producten. Compatibiliteit is de weerstandsduur van coatings tegen de scheikundige producten.

Er bestaan een heel reeks compatibiliteitsnormen. Een van deze normen heeft betrekking op de wijziging van de laagdikte bij contact met petrochemische producten. Wanneer een coating niet compatibel is met een scheikundige stof zal die coating in het algemeen zwellen. Daardoor ontstaat een belangrijke en permanente vermindering van de isolatie-eigenschappen en van het uitzicht.

Een coating wordt al compatibel met een bepaalde vloeistof beschouwd indien de dikte van de coating, wanneer deze in contact met de vloeistof gebracht wordt op zelfs ondergedompeld, niet meer dan 10% afwijkt.

Tabel 3

Petrochemische producten Porositeitpermeabiliteit cm/sec. ¹ Compatibiliteit ¹
(% wijziging van de dikte)²
Loodvrije benzine 3,8 ×10¯8 +10,2
Diesel 1,2 ×10¯8 +3,1
Kerosine 1,2 ×10¯8 +4,8
Jet A-fuel 7,8 ×10¯9 +1,7
Motorolie 9,9 ×10¯9 +0,4
Stookolie //2 2,9 ×10¯9 +2,0
Water 9,3 ×10¯9 +3,3
Officiële normen tussen 10¯7 cm/s
tot10¯4 cm/s

Tabel 3 toont de resultaten van de permeabiliteit en compatibiliteit van Polyurea in aanraking met een reeks petrochemische producten.
De resultaten tonen aan dat Poly-urea, in de betekenis van de wettelijke bepalingen, ondoordringbaar is voor de meest gebruikelijke petrochemische producten. Bovendien tonen de resultaten dat Polyurea, na een contact van meer dan een maand, aanwendbaar is voor deze producten.

¹ASTM 1 :96 testmethode
² De compatibiliteit met petrochemische producten wordt berekend, door de dikte van het staal voor en na het contact met de scheikundige stof te meten en dan de verandering van de dikte van de laag te meten.

Meest recente berichten